Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és Tanácsa

A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium véleménye szerint - a UEMS Nukleáris Medicina Szekciójának véleményével megegyezően - a nukleáris medicina magába foglalja az in vitro izotópdiagnosztikai eljárásokat is. Ezért a szakorvos jelöltnek elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot kell szereznie a (radio-)immunoassay módszerek alkalmazásában, a leletek interpretálásában és ezen módszerek minőségbiztosításában is.

A fentieket a nukleáris medicina szakorvos képzésének követelményrendszere is tartalmazza, amelyet a UEMS Nukleáris Medicina Szekciójának ajánlásai alapján (megjelent: Eur. J. Nucl. Med., 25: BP 9-10) a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium 1998-ban fogalmazott meg. Ezért a Kollégium egyértelműen állást foglal: az in vitro izotópdiagnosztikai eljárások a nukleáris medicina részét alkotják. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az in vitro izotópdiagnosztikai eljárások kizárólag a nukleáris medicina munkahelyeken végezhetők. Mindazon munkahelyeken, ahol a nyílt radioaktív izotópokkal való tevékenység szakmai, sugárhigiéniás feltételei adottak, az eljárások végezhetők.

Budapest, 1999. május.

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT)
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98

© 2022

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC