Köszöntjük a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium információs lapján!

 

Kérjük, vigye az egeret a fenti menüben az "NMSZK" pontra, majd válasszon a lenyíló menüből:

 

Útmutatók: Módszertani útmutatók gyűjteménye a diagnosztikai és terápiás eljárások végzésére
Ajánlások: Az NMSZK módszertani levelei
Állásfoglalások A NMSZK által hozott állásfoglalások
Jegyzőkönyvek A NMSZK Tagozat és Tanács üléseinek jegyzőkönyve
Vizsgálati adatbázis: Melyik eljárást hol végzik?

 


Tisztelt Kollégák!

 

A 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet megváltoztatta Tagozatunk szervezetét és az Elnökség/Tagozat személyi összetétele is megváltozott.

Az új  Nukleáris Medicina Tagozat tagjai:

Elnök:

Prof. Dr. Borbély Katalin, az MTA Doktora
Országos Onkológiai Intézet PET/CT Ambulancia

Titkár: Dr. Buga Klára osztályvezető főorvos
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Nukleáris Medicina Osztály
Tagok: Dr. Schmidt Erzsébet PhD Tanszékvezető
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika Nukleáris Medicina Tanszék
  Dr. Besenyi Zsuzsanna PhD klinikai szakorvos
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Intézet
  Dr. Nagy Zoltán osztályvezető főorvos
Budai Irgalmas Rendi Kórház

 

A rendelet a tagozat létszámát 5 főben határozta meg, melyek közül legalább egy fő az oktatás területén jártas személy kell, hogy legyen. A Tagozat vezetője (vagy helyettese) helyet kapott az Egészségügyi Szakmai Kollégium Elnökségében, ami nagyobb lehetőséget biztosít a szakmai érdekek érvényesítésében.

Megköszönjük a korábbi Tagozat és a Szakmai Kollégiumi Tanács munkáját.

A Tagozat a Tanács megszűnése után a nukleáris medicina dolgozók széleskörű bevonásával kívánja a munkát végezni.

A ránk háruló feladatokat és saját kezdeményezéseinket minden esetben projekt rendszerben szándékozunk kivitelezni és az ott keletkezett dokumentumokat a folyamat lezárása után minden érdeklődő tagunk számára hozzáférhetővé tenni.

A Tagozat olyan adatbázist kíván létrehozni, amely megfelel az adattárolás követelményeinek és szükség esetén információt szolgáltat munkatársaink részére. A megkezdett munka folyamatosságára törekszünk. A Tagozat minden tagja külön feladatként fogja figyelemmel kísérni és kezelni szakmánk egyes területeit (oktatás, SPECT, PET, farmakonok, stb.).

A Tagozat legfontosabb teendője a szakma helyzetének alapos felmérése és munkaterv készítése a saját kezdeményezésű projektekhez.

Minden nukleáris medicinában dolgozó munkájára számítunk annak érdekében, hogy szakmánkat érintő valamennyi kérdésben egységes álláspontot tudjunk kialakítani, ami sikereink garanciája lehet.

 

Budapest, 2020. október 6.

 

 

Dr. Buga Klára                                                                          Prof. Dr. Borbély Katalin DSc

     titkár                                                                                                elnök

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT)
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98

© 2024

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC