Megalakult az új Nukleáris Medicina Szakmai Tagozat 2020. október 1-én. A köszöntésüket kérem olvassák el: 

 

Tisztelt Kollégák!

A 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet megváltoztatta Tagozatunk szervezetét és az Elnökség/Tagozat személyi összetétele is megváltozott.
Az új Nukleáris Medicina Tagozat tagjai:
Elnök:

Prof. Dr. Borbély Katalin, az MTA Doktora 
Országos Onkológiai Intézet PET/CT Ambulancia


Titkár:

Dr. Buga Klára osztályvezető főorvos 
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Nukleáris Medicina Osztály


Tagok:

Dr. Schmidt Erzsébet PhD Tanszékvezető
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika Nukleáris Medicina Tanszék


Dr. Besenyi Zsuzsanna PhD klinikai szakorvos
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kar Nukleáris Medicina Intézet


Dr. Nagy Zoltán osztályvezető főorvos
Budai Irgalmas Rendi Kórház


A rendelet a tagozat létszámát 5 főben határozta meg, melyek közül legalább egy fő az oktatás területén jártas személy kell, hogy legyen. A Tagozat vezetője (vagy helyettese) helyet kapott az Egészségügyi Szakmai Kollégium Elnökségében, ami nagyobb lehetőséget biztosít a szakmai érdekek érvényesítésében.
Megköszönjük a korábbi Tagozat és a Szakmai Kollégiumi Tanács munkáját. 
A Tagozat a Tanács megszűnése után a nukleáris medicina dolgozók széleskörű bevonásával kívánja a munkát végezni.
A ránk háruló feladatokat és saját kezdeményezéseinket minden esetben projekt rendszerben szándékozunk kivitelezni és az ott keletkezett dokumentumokat a folyamat lezárása után minden érdeklődő tagunk számára hozzáférhetővé tenni.
A Tagozat olyan adatbázist kíván létrehozni, amely megfelel az adattárolás követelményeinek és szükség esetén információt szolgáltat munkatársaink részére. A megkezdett munka folyamatosságára törekszünk. A Tagozat minden tagja külön feladatként fogja figyelemmel kísérni és kezelni szakmánk egyes területeit (oktatás, SPECT, PET, farmakonok, stb.).
A Tagozat legfontosabb teendője a szakma helyzetének alapos felmérése és munkaterv készítése a saját kezdeményezésű projektekhez.
Minden nukleáris medicinában dolgozó munkájára számítunk annak érdekében, hogy szakmánkat érintő valamennyi kérdésben egységes álláspontot tudjunk kialakítani, ami sikereink garanciája lehet.

Budapest, 2020. október 6.

 

Dr. Buga Klára                                                                                         Prof. Dr. Borbély Katalin DSc
    titkár                                                                                                                  elnök

 

letölthető formában

2019. International Medis Awards for medical research díjazásán Dr. Szentesi Margit főorvosnő 2. helyezést kapott

Dr. Szentesi Margit PhD, a Budai Irgalmasrendi Kórház főorvonője, az 2019. International Medis Awards for medical research keretén belül reumatológia kategóriában 2. helyezést ért el, melyet a 90-Yttrium citrát radiosynovitis prospektív, hosszú távú követéses vizsgálata térdízületi synovio arthritisben című munkájáért kapta. Főorvosnő a PhD értekezését is a radiosynoviorthesisből írta. 

Az angol nyelvű közlemény címe: A prospective observational study on the long-term results of 90Yttrium citrate radiosynoviorthesis of synovitis in osteoarthritis of the knee joint

Az angol nyelvű közlemény elérhetősége: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00259-019-04350-3

A díjazás weboldala: https://www.medis-awards.com/finalists-and-winners/

Bemutatkozó videó (szlovén és magyar nyelvű, angol felirattal): https://www.youtube.com/watch?v=Q120ggTwUv4

Gratulálunk főorvosnőnek a díjazásért!

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT)
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98

© 2024

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC