Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és Tanácsa

A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium állásfoglalása szerint azokon a nukleáris medicina munkahelyeken, ahol annak személyi és tárgyi feltételei adottak, a pajzsmirigy betegségek komplex diagnosztikája, kezelése és gondozása folytatható. Magyarországon - az európai országok jelentős részéhez hasonlóan - az izotópdiagnosztikai munkahelyek kialakulása a pajzsmirigy betegek ellátásához kötődött. Hazánkban jelenleg is a nukleáris medicina munkahelyek nagyobb részében folyik rendszeres pajzsmrigy-beteg ellátás és gondozás.

A nukleáris medicina szakorvos képzésének követelmény-rendszere - a UEMS ajánlásának megfelelően - a pajzsmirigy komplex diagnosztikáját (a vékonytű biopsia és az ultrahang vizsgálat teljesítőképességének, indikációinak ismeretét is) tartalmazza. A követelményrendszer 250 pajzsmirigy szcintigráfia önálló elvégzését és 20 hyperthyreotikus beteg radiojód-izotóp kezelését is tartalmazza.

Mindezek alapján a Kollégium véleménye az, hogy azokon az izotópdiagnosztikai munkahelyeken, ahol annak tárgyi és személyi feltételei adottak (belgyógyász szakorvos, in vitro diagnosztika, radiojód terápia) a pajzsmirigy betegek ellátása és gondozása szakmailag támogatandó. Nem szolgálná a pajzsmirigy betegek érdekét, ha az ellátás különböző elemeit (belgyógyászati vizsgálat, szcintigráfia, in vitro diagnosztikai eljárások, radiojód terápia) térben és időben indokolatlanul elválasztva végeznék.

Budapest, 1999. május.

Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT)
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98

© 2022

Imprint |  Data protection |  Site Map

created by CIC